Česká a slovenská psychiatrie

emoČnÍ oploŠtĚlost a anhedonie u depresivnÍ poruchy emotional flattening and anhedonia in depressive disorder

NNARCISTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI – ARCISTICKÁ PORUCHA ...

20 / PSYCHIATRIA PRE PRAX 1 / 2005Úvod Narcismus ve své zdravé formě zna-mená pozitivní vnímání sebe sama spojené s přijetím vlastních ...

Psychologie v teorii a praxi

Pracuji jako učitel psychologie na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.Jsem ženatý a mám čtyři dospělé děti (tři dcery a... ...

ZZÁVISLÁ PORUCHA OSOBNOSTI – ÁVISLÁ PORUCHA OSOBNOSTI ...

2 / 2004 PSYCHIATRIE PRO PRAXI / 55Úvod Rysy závislosti lze do určité míry považovat za adaptační rys člověka, avšak u lidí se ...

Péťovy topinky - Dobré Recepty - kuchařka na každý den

Dobré recepty - kuchařka na celý den, recept, recepty, recepty on-line, recept na, recepty na, kuchařka, kuchařka on-line, vaření, jídlo, pečení, snídaně ...

VVYHÝBAVÁ PORUCHA OSOBNOSTI – YHÝBAVÁ PORUCHA OSOBNOSTI ...

4 / 2004 PSYCHIATRIE PRO PRAXI / 179Úvod Vyhýbavá porucha osobnosti se projevuje relativně trvalými vzorci přecitlivělosti, napětí

Generalizovaná úzkostná porucha a její léčba - Psychiatrie ...

Summary. Praško, J. Generalized anxiety disorders and its therapy. Generalized anxiety disorder is one of the most common of the psychiatric disorders and result in ...

Obsedantně-kompulzívní porucha a její léčba - Psychiatrie ...

Obsedantně-kompulzívní porucha patří mezi časté psychiatrické problémy. Nové přístupy v léčbě, obzvláště kognitivněbehaviorální terapie a ...

Skorunka D.:Životní příběhy jako základ psychosomatické ...

Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové Přednosta Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Psychiatrická ambulance ...

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

... Anxiety and authenticity; ... and the division between‘emotional and implicit’ and ‘cognitive/ ideational and explicit ... Family Therapy Program, ...

Československá psychologie

Psychologické aspekty polarity žena - muž Autoři pojednávají o sexuálně-genderových aspektech mužství a ženství. Vědomí vlastního mužství a ...

Kognitivní evokované potenciály | Česká a slovenská ...

Cognitive Evoked Potentials. Electrical brain activity provides objective information about human brain function. Of parti­cular interest are cognitive, or event ...